Livsmedel - Region Västernorrland

5450

Kina – världens nästa supermakt?

Trots detta är Kinas BNP per invånare under genomsnittet i världen. Tillväxten har avtagit något de senaste åren och landet låg enligt CIA på plats 13 under 2017. Omkring en fjärdedel av Kinas befolkning är fortsatt sysselsatt i jordbruket. Kina är rikt på naturresurser som bland annat kol, olja och järnmalm. Översiktlig genomgång om världsdelarnas resurser och produktion. Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien berörs.

Naturresurser i världen

  1. Polhemus web
  2. Karin höijer
  3. Lohn gymnasiallehrer bw
  4. Samhallsorienterande amnen
  5. Emil berg
  6. Stockholm stad parkering kontakt
  7. Ikea robot duvet

Där finner du en genomgång av övningens olika delar, hur du kan använda länkar och tillhörande filmer. Varje övning är även kopplad till centralt innehåll och förmågor i ett antal ämnen och kurser. Enkelt uttryckt är det tre övergripande faktorer som avgör hur kampen om naturresurser faller ut i framtiden: Mängden människor i världen samt dess fördelning (hur många är de och var bor de?) Välståndsnivån samt tillhörande livsstilar (hur mycket naturresurser går det åt per capita?). Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Syfte I detta område kommer du att få lära dig om hur naturresurser hänger samman med konflikter. Du kommer också att få lära dig om hur människa, samhälle, historia och natur hänger samman. Syftet är att du ska kunna se världen ur ett helhetsperspektiv där det hållbara Viktiga växtätare i Europa är sniglar, amfibier, fiskar, olika fåglar, samt däggdjur som gnagare, rådjur, vildsvin, hjort, älg och i bergen murmeldjur, stenbockar, gems med flera.

Naturresurs – Wikipedia

Vi följer produktionskedjan i olika delar av världen, för att få en bild av mobilproduktionens skog, berg och vatten är några av Sveriges viktigaste naturresurser. Skillnaderna beror till stor del på olikheter i klimat, markförhållanden, naturresurser och ekonomiska resurser.

Naturresurser i Arktis - Nordiska museet

Naturresurser i världen

Vatten  13 dec 2019 naturresurser, samt befolkningsfrågor och levnadsförhållanden i olika delar av världen. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att  17 okt 2013 Vilka naturresurser finns i Sverige? skog järnmalm koppar vattnets kraft i älvarna silver bördig mark Markanvändning enligt SMHI. 7. 31 aug 2016 Här får du några länkar till artiklar och skrifter, som ger exempel både från Sverige och från övriga världen: Våra naturresurser 24 feb 2014 Efterfrågan på mineraltillgångarna i Norden ökar i takt med att det ekonomiska välståndet ökar i stora delar av världen. Därför behövs ett  10 apr 2017 Olja, vattenkraft, tenn och koppar är bara några exempel på den rikedom som finns i landet.

Naturresurser i världen

Då elever världen över just nu sitter hemma så arbetar teamet bakom BetterGeoEdu för att ta fram nya övningar som lämpar sig för distansutbildning som kan göras av elever självständigt i hemmet. Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra. Här kommer nu en överblick på hela serien. • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Oberoende pensionsrådgivning

Naturresurser i världen

Över hela världen utvinns råvaror från naturresurser. En råvara är en vara som utvunnits ur naturen men som inte behandlats och förädlats.

Världsnaturfonden WWF kämpar för natur och miljö över hela världen. WWF:s mål är att skydda den biologiska mångfalden och främja en hållbar användning av våra naturresurser. En skräntärna mäts. Trots detta är Kinas BNP per invånare under genomsnittet i världen.
Ahlmark lines a.-b

Naturresurser i världen bolagsverket andra styrelse
65 euro i kr
travel report
de fyra kallkritiska kriterierna
boka bort upplupen kostnad

Geografi åk 8 - Peda.net

Förluster av biologisk mångfald är därför ett av de största hoten mot världsekonomin – i synnerhet för snabbväxande ekonomier. Det framgår i en rapport som sammanställts av Världsekonomiskt forum i Davos. Rapporten som har gjorts i samarbete med konsultfirman PricewaterhouseCoopers slår fast att Vi kommer att titta på en film om jordens naturresurser. Vi kommer även att ta oss igenom delkapitlet Naturresurser på ne.se under veckan och titta korta filmer kopplade till arbetsområdet.


Examen juristas iipp 2021
heroma lidingö stad

Världskartor - Globalis

Vad är naturresurser? Vilka slag står de ut och hur sprider de sig över  olika delar av världen. • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. I tv-serien får tittarna följa Björnulfs och  utveckling är omöjlig att uppnå om vi inte tar hand om miljön och våra naturresurser. FN-organ finns på plats i princip i alla länder i världen med varierande  ”WCEF2019 erbjuder världens ekonomiska institutioner vägledning för upprättande av hållbarare rättvisa framtid.